Background Image
Previous Page  6-7 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6-7 / 49 Next Page
Page Background

4

5

Yeşil Bina Nedir?

Yeşil Binalar ve Yapı Ürünleri

Yeşil Bina Sertifikasyonları

VitrA ve Artema, uluslararası sistemler olarak kabul gören ABD kaynaklı LEED, İngiltere

kaynaklı BREEAM ve Almanya kaynaklı DGNB sertifikasyonları için farklı kategorilerde

çözümler sunuyor.

Günümüzde çevresel kirliliğin ve özellikle de sera gazı emisyonlarının

%30’u bina kaynaklıdır. Aynı zamanda binalar suyun yaklaşık %12’sini,

elektrik enerjisinin %71’ini tüketir, atıkların ise %65’ini oluşturur.

Bu oranların büyüklüğü, binaların ve yerleşimlerin doğal çevreye olumsuz

etkilerinin boyutunu göstermesi bakımından önemlidir.

Yapılan değerlendirmeler, yeşil binaların ve yerleşimlerin doğal çevrenin,

dolayısıyla toplumun maruz kaldığı olumsuz etkileri önemli ölçüde

azaltacağını ortaya koyuyor.*

Mavi gezegenimizde yaşamı sürdürülebilir kılabilmek için oluşturulan

doğayla uyumlu yeşil yapılar, arazi seçiminden başlayarak, planlama,

tasarım, yapım, işletim, bakım, yenileme ve gerektiğinde yıkım aşamaları

boyunca kaynakları verimli kullanan, topluma ve çevreye duyarlı yapılar

olarak tasarlanır. Yeşil binalar ekosistemlere duyarlı, sosyal ve çevresel

iklim verileri ve yöreye özgü koşulları dikkate alan bir sorumluluk anlayışıyla

üretilir. İhtiyacı kadar doğal ve yenilenebilir enerji kaynağı kullanan ve atık

üretmeyen bu yapılar, gelecek kuşaklar için doğal çevreyle barışık ve iç içe

bir yaşamı sürdürülebilir kılabilirler. Bu anlayış, yapı ürünleri sektöründe

hizmet sunanları, malzeme seçimi başta olmak üzere, mutfak ve banyo

donanımı, yalıtım, havalandırma, atık yönetimi gibi konularda ihtiyaç

sahiplerini aydınlatma ve yönlendirme konusunda sorumlu kılıyor.

Yeşil binalarda kullanılan yapı ürünleri, yasal düzenleme ve standartların

üzerinde performans sağlayacak şekilde tasarlanır. Bu sayede binaların

kalitesi, enerji etkinliği, su tasarrufu, çevreye duyarlılığı ve iç ortam kalitesi

artar ve toplam çevresel ayakizleri azalır. Yeşil binaların temel amaçlarından

biri, su ayak izini azaltmak ve su kalitesini korumaktadır.

Dünyanın en az su harcayan 2,5/4 L klozeti, su harcamadan hijyen sağlayan

pisuvar, daha az su kullanan lavabo ve küvet su verimliliği sağlayan yapı

ürünleri grubu örnekleri arasındadır. Aynı zamanda yeşil binalarda kullanılan

yapı ürünlerinin sürdürülebilir özellikte olması veya çevre sertifikalarına

sahip olması önemlidir.

Öncelikli olarak bu ürünlerin, çalışan sağlığı ve güvenliği, insan hakları,

tehlike altındaki doğal kaynaklar gibi konularda sosyal sürdürülebilirliğe

uygun üretim yapan kuruluşlar tarafından tedarik edilmesi tercih edilmelidir.

Ürün yaşam döngüleri boyunca yapı ürünleri, kullanıcı sağlığını tehlikeye

atmayacak şekilde seçilmelidir.

Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri:

Binaların çevreye olan etkilerini azaltmayı ve çevresel yararlarına göre tanınmasını sağlamayı

Binalar için güvenilir, çevresel bir etiket sağlamayı

Yönetmeliklerde yer alan gereksinimlerden daha üstün ölçütler ve standartlar oluşturmayı

Çevreye etkisi azaltılmış binaların faydaları konusunda mülk sahipleri, kullanıcılar,

tasarımcılar ve işletmecilerin farkındalığını artırmayı, talebi teşvik etmeyi

Pazarı binaların çevresel etkilerini en aza indirecek yenilikçi çözümler üretmek için teşvik

etmeyi amaçlıyor.

Yönetim

Sağlık ve konfor

Enerji

Ulaşım

Su

Malzeme

Atık

Kirlilik

Arazi kullanımı ve ekoloji

Yenilikçilik

Sürdürülebilir arazi

Su verimliliği

Enerji ve atmosfer

Malzeme ve kaynaklar

İnovasyon

Konum ve ulaşım

Bölgesel öncelik

İç mekan ve yaşam kalitesi

Çevresel

nitelik

Ekonomi

Sosyal ve

kültürel

konular

Teknik konular

Operasyonel konular

Arazi

Enerji

tüketiminde

azalma

%24-50

*

CO

2

salımında

%33-39

azalma

Su

tüketiminde

%40

azalma

Atıklarda

%70

azalma

*

*

*