Background Image
Previous Page  18-19 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18-19 / 49 Next Page
Page Background

16

17

Seri

Kod

Açıklama

Fonksiyon

TAKIM KLOZETLER

Seri

Kod

Açıklama

Fonksiyon

T4

4470+4471

Duvara tam dayal› takım klozet

Standart klozetler için 2,5/4 L

(0,65/1,1 gpf) iç takım ile

kullanılmalıdır.

NEST

9785

Duvara tam dayalı klozet

rezervuar kombinasyonu

Standart klozetler için 2,5/4 L

(0,65/1,1 gpf) iç takım ile

kullanılmalıdır.

5140+5141

Duvara tam dayal› takım klozet

RETRO 5161+5162

Duvara tam dayal› tak›m klozet

Standart klozetler için 2,5/4 L

(0,65/1,1 gpf) iç takım ile

kullanılmalıdır.

S50

5332+5322

Duvara tam dayalı takım klozet

Standart klozetler için 2,5/4 L

(0,65/1,1 gpf) iç takım ile

kullanılmalıdır.

5321+5322

Takım klozet

5421+5422

Takım klozet, 65 cm, yüksek

S50

KOMPAKT

5427+5428

Duvara tam dayal› tak›m

klozet, 60 cm

Standart klozetler için 2,5/4 L

(0,65/1,1 gpf) iç takım ile

kullanılmalıdır.

5424+5428

Tak›m klozet, 60 cm

S20

5512+5514

Duvara tam dayalı takım klozet

Standart klozetler için 2,5/4 L

(0,65/1,1 gpf) iç takım ile

kullanılmalıdır.

S20

5510+5514

Takım klozet

Standart klozetler için 2,5/4 L

(0,65/1,1 gpf) iç takım ile

kullanılmalıdır.

5511+5514

Takım klozet

5513+5514

Takım klozet

5293+5422

Bedensel engelli takım klozeti

Seri

Kod

Açıklama

Fonksiyon

TEK KLOZETLER

T4

4465

Duvara tam dayalı tek klozet

Standart klozetler için 2,5/4 L

(0,65/1,1 gpf) iç takım ile

kullanılmalıdır.

SHIFT

4393

Duvara tam dayalı tek klozet

Standart klozetler için 2,5/4 L

(0,65/1,1 gpf) iç takım ile

kullanılmalıdır.

S50

5323

Duvara tam dayalı tek klozet

Standart klozetler için 2,5/4 L

(0,65/1,1 gpf) iç takım ile

kullanılmalıdır.

S20

5520

Duvara tam dayalı tek klozet

Standart klozetler için 2,5/4 L

(0,65/1,1 gpf) iç takım ile

kullanılmalıdır.

5517

Tek klozet, arkadan çıkışlı