Background Image
Previous Page  10-11 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10-11 / 49 Next Page
Page Background

8

9

BREEAM (Building Research Establishment Enviromental Assessment Method/Bina Araştırma

Kuruluşu Çevresel Değerlendirme Metodu), İngiltere kaynaklı çevresel değerlendirme metodudur.

BREEAM, bir binanın çevreye olan etkilerini basit ve ekonomik bir şekilde değerlendirebilmek ve

böylelikle bu etkileri azaltabilmek için 1990 yılında oluşturulmuştur. Sürdürülebilir tasarımda en iyi

örnekler için standartları belirleyerek, binaların çevresel performanslarının tanımlanmasında fiili bir

ölçüm haline gelmiştir.

BREEAM standardı 10 sürdürülebilirlik kategorisini kapsamaktadır: Yönetim, sağlık ve konfor,

enerji, ulaşım, su, malzeme, atık, arazi kullanımı ve ekoloji, kirlilik ve yenilikçilik. Aynı zamanda

bu 10 kategori için ofis, AVM, endüstriyel binalar ve evler ile Avrupa, İngiltere ve Körfez bölgesi

kapsamında puan farklılıkları bulunmaktadır.

Performansa göre 10 kategoride kazanılan krediler; “geçer”, “iyi”, “çok iyi”, “mükemmel” ve

“olağanüstü” olarak belirlenmiş ölçekte tek bir skor oluşturmak için toplanır.

BREEAM (Building Research Establishment

Enviromental Assessment Method)

VitrA/Artema, BREEAM sertifikasyon sistemindeki sağlık ve konfor, su ve malzemeler

kategorileri için puan kazanılmasını sağlayan akıllı çözümler sunuyor.

VitrA/Artema Ürünleri ile BREEAM

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, mobilya çözümlerinde kullanılan uçucu organik

bileşenlerin (UOB) düşük yayılımda olmalarını sağlayıp kullanıcıları için

sağlıklı bir iç ortam oluşturarak “uçucu organik bileşenler” kategorisinde

1 puan puana kadar katkı sağlıyor.

Sağlık ve Konfor

Uçucu Organik

Bileşenler

1

puan

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, tüketicilerin sürdürülebilir çözümlere kavuşması

amacıyla, toplu kullanım alanları ve konutlardaki su kullanımını azaltmaya

yönelik sertifikalı ürünler sunuyor. VitrA ve Artema, daha az su tüketen

armatürlerin kullanımını teşvik ediyor, hijyenden kaynaklanan su kaybını

azaltıyor ve “su tüketimi” kategorisinde 4 puana kadar katkı sağlıyor.

Alman Standartları Enstitüsü LGA’dan dünyada ilk kez onay alan ve isteğe

göre 2,5/4 L suyla çalışan ekonomik klozet, susuz pisuvar ve özel geliştirilmiş

2,5/4 L gömme rezervuarlarla kullanılan asma klozetler inovatif çözümlerden

bazılarıdır. Armatür ürün gamında ise özel perlatör ve kartuş teknolojisiyle

yüksek oranda su ve enerji tasarrufu sağlayan inovatif armatür ve

el duşları bulunuyor.

Su

Su

Tüketimi

4

puan

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, üretim süreçlerinde malzeme kullanımı verimini

teşvik ediyor. Ürün çözümleri için çok sayıda pazarda yerel üretici olarak kabul

ediliyor. VitrA ve Artema, binanın tüm yaşam döngüsü içinde, çevresel etkileri

az olan yapı malzemelerinin kullanılmasına ve temel yapı elemanlarından

sorumlu edinilmiş malzemelerin seçimine olanak sağlıyor. Bunların sonucu

olarak da “malzemelerin sorumlu edinimi” kategorisinde 3 puana kadar

katkı sağlıyor.

Malzemeler

Malzemelerin

Sorumlu Edinimi

3

puan

BREEAM Sınıflandırması

Mükemmel

%70

Geçer

%30

Çok iyi

%55

İyi

%45

%85+

Olağanüstü

10 kategori için BREEAM puanlandırma tablosu:

12

15

19

8

6

12,5

7,5

10

10

10

10

14

21

10

6

12

7

10

12

10

Kazanılabilecek

Krediler

Bölüm Puan %

112

110

Yönetim

Sağlık ve konfor

Enerji

Ulaşım

Su

Malzemeler

Atık

Arazi Kullanımı ve Ekoloji

Kirlilik

Yenilikçilik

Toplam